“wanneer partijen de wil en de intentie hebben er samen uit te komen, dan lukt dat vaak!”
Herenstraat 97
3911 JD Rhenen
Postbus 49
3910 AA Rhenen

T. [0317] 61 90 22
F. [0317] 61 74 82
E. info@heerenstaete.nl

Welkom bij Heerenstaete Advocaten & Mediation

Ons kantoor Heerenstaete Advocaten & Mediation, gevestigd te Rhenen, is een kantoor met twee advocaten en een MfN-registermediator (tevens advocaat). Wij bieden gespecialiseerde rechtshulp en mediation aan zowel zakelijke als particuliere cliŽnten. Ons kantoor is centraal gevestigd in de regio Gelderse Vallei, de Betuwe en de Utrechtse Heuvelrug. Uiteraard zijn ook cliŽnten buiten deze regio van harte welkom.

Kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs. Wanneer spoed is vereist, zorgen wij voor een snelle afwikkeling. Voordat wij overgaan tot het nemen van juridische stappen, bekijken wij eerst of het mogelijk is het geschil buiten de rechter om te regelen. Dit kan door middel van†mediation, maar ook door in overleg te treden met de wederpartij en zijn/haar advocaat. Wij voeren slechts gerechtelijke procedures wanneer dat niet anders kan.†Daarbij trachten wij voorafgaand aan de procedure de cliŽnt†een reŽle inschatting te geven van de (proces)kansen en kosten.

Heerenstaete Advocaten & Mediation is een kostenmaatschap waarbij een ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.